COVID-19

Wprowadziliśmy szereg środków mających na celu ochronę Twojego zdrowia i bezpieczeństwa jednocześnie umożliwiając naszym pracownikom realizację zamówień.

• Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w miejscu pracy w zakresie higieny osobistej i zapobiegania COVID-19.

• Codziennie mierzymy temperaturę wszystkich naszych pracowników. Obecnie żaden z naszych pracowników nie miał kontaktu z żadną osobą z pozytywnym wynikiem testu potwierdzającym zarażenie koronawirusem.

• Nasi pracownicy myją i dezynfekują ręce co pół godziny.

• Wszystkie powierzchnie i stanowiska do gotowania są dokładnie czyszczone i odkażane, w tym klamki do drzwi i włączniki światła.

• Uzupełniliśmy nasz personel, aby sprostać dodatkowym zadaniom związanym ze sprzątaniem.

• Wprowadziliśmy wszystkie standardy higieny przemysłu spożywczego, takie jak HACCP, GHP i zasady przechowywania żywności.

• Uważnie przestrzegamy 4 zasad bezpieczeństwa żywności: sprzątania, gotowania, chłodzenia i zanieczyszczenia krzyżowego żywności.

Print Friendly, PDF & Email